click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 09.03.B.676

09.03.B.676 - Boligområde Byvænget

Bestemmelser

Plannummer
09.03.B.676

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00