09.01.E2.714 - Erhvervsområde Juelsbjergvej

Bestemmelser

Plannummer
09.01.E2.714

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
9 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Lettere industri

Status

Vedtaget