09.01.B.719 - Boligområde Stationsvej

Bestemmelser

Plannummer
09.01.B.719

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget