09.01.B.471 - Boligområde Stationsvej

Bestemmelser

Plannummer
09.01.B.471

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget