09.00.L2.620 - Landsbyområde Dongs Højrup

Bestemmelser

Plannummer
09.00.L2.620

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Butikker max areal
200

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget