08.03.C1.860 - Blandet bolig- og erhvervsområde Nyvej

Bestemmelser

Plannummer
08.03.C1.860

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
600

Butik max dagligvarer
200

Butik max udvalgsvarer
200

Status

Vedtaget