click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 08.03.B.684

08.03.B.684 - Boligområde Damsager-Bagtoften

Bestemmelser

Plannummer
08.03.B.684

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00