08.02.O2.768 - Offentlig område Fårborgvej/Institution

Bestemmelser

Plannummer
08.02.O2.768

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget