click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 08.02.C2.851

08.02.C2.851 - Blandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej Vester Skerninge

Bestemmelser

Plannummer
08.02.C2.851

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor lokalcenterafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00