08.01.C1.687 - Blandet bolig- og erhvervsområde Nordgade

Bestemmelser

Plannummer
08.01.C1.687

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget