click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 08.01.C1.687

08.01.C1.687 - Blandet bolig- og erhvervsområde Nordgade

Bestemmelser

Plannummer
08.01.C1.687

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00