08.01.C1.246 - Blandet bolig- og erhvervsområde Svendborgvej(sy

Bestemmelser

Plannummer
08.01.C1.246

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor lokalcenterafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
400

Butik max udvalgsvarer
400

Status

Vedtaget