Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 08.01.C1.246

08.01.C1.246 - Blandet bolig- og erhvervsområde Svendborgvej(sy

Bestemmelser

Plannummer
08.01.C1.246

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Detailhandel tillades kun indenfor lokalcenterafgrænsningen.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
400

Butik max dagligvarer
400

Butik max udvalgsvarer
400

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00