08.00.T3.130 - Tekniske anlæg Vindmøller Lehnsskov

Bestemmelser

Plannummer
08.00.T3.130

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Tekniske anlæg i form af vindmøller eller jordbrugsformål

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Status

Vedtaget