Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.02.D1.323

07.02.D1.323 - Butiksområde Rantzausmindevej

Bestemmelser

Plannummer
07.02.D1.323

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
1500

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00