Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.02.B.972

07.02.B.972 - Boligområde Efterskolevej/Rantzausminde

Bestemmelser

Plannummer
07.02.B.972

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af åben/lav og tæt/lav byggeri

Særlige bemstemmelser
Opholds og friarealer skal mindst være 80 m² per bolig.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00