click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.02.B.283

07.02.B.283 - Boligområde Rantzausmindevej

Bestemmelser

Plannummer
07.02.B.283

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Særlige bemstemmelser
Udstykning og/eller bebyggelse af kystnære ejendomme skal vurderes nærmere.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00