Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.R2.309

07.01.R2.309 - Rekreativt område Tankefuld/Skovrejsning

Bestemmelser

Plannummer
07.01.R2.309

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
5%

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål

Særlige bemstemmelser
Skovkilen skal planlægges så den veksler mellem skovområder og lysåbne arealer. I området etableres et sammenhængende stisystem. Der skal sikres et område med åbent udkig til Svendborg Sund.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00