07.01.O4.701 - Offentlig område institution Hellegårdsvej

Bestemmelser

Plannummer
07.01.O4.701

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner og offentlig administration

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Status

Vedtaget