07.01.O2.925 - Offentlig område Sofielund

Bestemmelser

Plannummer
07.01.O2.925

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget