Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.O2.924

07.01.O2.924 - Offentlig område Tankefuld/Skovsbo

Bestemmelser

Plannummer
07.01.O2.924

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
14,5 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt kulturelle formål

Særlige bemstemmelser
Området må kun bebygges med spredt liggende enkeltbygninger, så områdets karakter af åbent landskabsområde respekteres. Bebyggelse skal placeres og udformes, så de visuelle indkig af Egense Ås som et sammenhængende landskabselement ikke ødelægges.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00