click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.L1.645

07.01.L1.645 - Landsbyområde Skovsbo

Bestemmelser

Plannummer
07.01.L1.645

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00