Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.E6.625

07.01.E6.625 - Erhvervsområde Hellegårdsvej

Bestemmelser

Plannummer
07.01.E6.625

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

Særlige bemstemmelser
Af hensyn til de landskabelige træk og drikkevandsinteresser skal bebyggelsen primært placeres i områdets østlige del.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00