Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.E1.923

07.01.E1.923 - Erhvervsområde Tankefuld nord

Bestemmelser

Plannummer
07.01.E1.923

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af serviceerhverv

Særlige bemstemmelser
Dele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og at der ikke må lokalplanlægges for området før der er sket en afklaring af vejinteresserne med Vejdirektoratet som vejmyndighed for hovedlandevejen.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00