07.01.C3.919 - Tankefuld nord

Bestemmelser

Plannummer
07.01.C3.919

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
14,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
I lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Dele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og kræver derfor en afklaring med Vejdirektoratet som vejmyndighed for vejen.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget