Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.B.922

07.01.B.922 - Tankefuld syd

Bestemmelser

Plannummer
07.01.B.922

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Særlige bemstemmelser
Bebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares eller tilføjes områderne.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00