Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 07.01.B.921

07.01.B.921 - Tankefuld nord

Bestemmelser

Plannummer
07.01.B.921

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
14,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af blandet åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse

Særlige bemstemmelser
I lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Bebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00