06.03.R7.482 - Rekreativt område Vindeby Camping

Bestemmelser

Plannummer
06.03.R7.482

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af campingplads

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Campingplads

Status

Vedtaget