Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 06.02.B.717

06.02.B.717 - Boligområde Gammel Nybyvej Troense

Bestemmelser

Plannummer
06.02.B.717

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00