06.01.C2.808 - Blandet bolig- og erhvervsområde

Bestemmelser

Plannummer
06.01.C2.808

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Butikker max areal
2000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget