click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 06.01.B.821

06.01.B.821 - Boligområde Kystvej

Bestemmelser

Plannummer
06.01.B.821

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00