05.01.R4.447 - Rekreativt område - Thurøhal og - sportsplads

Bestemmelser

Plannummer
05.01.R4.447

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af idrætsanlæg

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Status

Vedtaget