Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 05.01.C4.979

05.01.C4.979 - Blandet bolig og erhvervsområde Gambøt

Bestemmelser

Plannummer
05.01.C4.979

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Blandet bolig- og erhvervsformål

Særlige bemstemmelser
Mulighed for max. 200 m² butiksareal. Max. butiksstørrelse 100 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00