Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 05.01.C1.020

05.01.C1.020 - Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej

Bestemmelser

Plannummer
05.01.C1.020

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse, med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Erhvervsformålet må kun omfatte parkering og mindre bygninger til opbevaring af materiel.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må max. være 30 for åben-lav bebyggelse og max. 45 for tæt-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
En mindre del af rammen er beliggende i landzone og skal ved lokalplan overføres til byzone.

Særlige bemstemmelser
Parkering må maksimalt udgøre et areal på 2000 m² og maksimalt 50 parkeringspladser.

Specifik anvendelse

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00