Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 05.01.B.016

05.01.B.016 - Boligområde Eriksholmsvej

Bestemmelser

Plannummer
05.01.B.016

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte grund

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse

Området må anvendes til boligformål i form af tæt-lav og etagebebyggelse 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:50%
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte grund
Maksimal tilladt bygningshøjde:8,5 m
Maximale antal etager:2 etager
Minimum udstykningsstørrelse:200


Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00