04.01.R1.960 - Rekreativt område ved Fruerparken

Bestemmelser

Plannummer
04.01.R1.960

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget