04.01.O2.616 - Offentlig område Østre Skole

Bestemmelser

Plannummer
04.01.O2.616

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Status

Vedtaget