Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 04.01.E6.152

04.01.E6.152 - Erhvervsområde SID skolen

Bestemmelser

Plannummer
04.01.E6.152

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00