Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 04.01.D1.654

04.01.D1.654 - Butiksområde Ørbækvej-Nyborgvej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.D1.654

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål

Særlige bemstemmelser
Bebyggelse langs Nyborgvej skal ligge i facadeflugt. Boliger kan placeres ud mod Nyborgvej og Kobberbæksvej. Boliger kan ikke placeres ud mod Ørbækvej.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
5000

Butik max dagligvarer
2000

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00