04.01.B.918 - Boligområde Nyborgvej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.918

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget