click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 04.01.B.916

04.01.B.916 - Boligområde Nyborgvej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.916

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00