04.01.B.915 - Boligområde Kobberbæksvej

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.915

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Specifik anvendelse

Fremtidig zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget