Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 04.01.B.772

04.01.B.772 - Boligområde Skyttehaven/Kollegium

Bestemmelser

Plannummer
04.01.B.772

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Særlige bemstemmelser
Bebyggelsen langs Nyborgvej skal opføres i eksisterende facadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00