Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.02.R8.113

03.02.R8.113 - Rekreativt område Svendborg Golf

Bestemmelser

Plannummer
03.02.R8.113

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af golfbane eller jordbrugsformål

Særlige bemstemmelser
Der kan ikke opføres bygninger eller lignende, der forringer områdets fredningsmæssige værdi, herunder især i landskabelig og rekreativ henseende.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Golfbaner

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00