03.01.R1.169 - Rekreativt område Trappebækken Caroline Amalie L

Bestemmelser

Plannummer
03.01.R1.169

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rekreative formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Status

Vedtaget