Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.E4.122

03.01.E4.122 - Erhvervsområde Englandsvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.E4.122

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af tungt erhverv

Særlige bemstemmelser
Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. Grundene må ikke være mindre end 2500 m².

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Industri

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00