Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.E2.819

03.01.E2.819 - Erhvervsområde Englandsvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.E2.819

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
9 m

Områdets anvendelse
Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

Særlige bemstemmelser
Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. I området tillades også detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Lettere industri

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00