Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D2.596

03.01.D2.596 - Butiksområde Grønnemosevej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D2.596

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Særlige bemstemmelser
I området tillades også erhverv, der driver salg til private fra adressen. I tilknytning til produktionsvirksomheder tillades en mindre butik til salg af virksomhedens produkter.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
40000

Max plads
10000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00