Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D1.957

03.01.D1.957 - Butiksområde Mølmarksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D1.957

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
11 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker til udvalgsvarehandel

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
5700

Butik max udvalgsvarer
2000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00