Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D1.864

03.01.D1.864 - Butiksområde Mølmarksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D1.864

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Max. bygningshøjde
18 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål og boligformål

Særlige bemstemmelser
Der tillades boliger og serviceerhverv i sammenhæng med detailhandel og i det omfang det er foreneligt med hovedanvendelsen. Nord for Mølmarksvej er det kun tilladt at opføre bebyggelse i 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00