click me

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 03.01.D1.864

03.01.D1.864 - Butiksområde Mølmarksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D1.864

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
140%

Max. bygningshøjde
18 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål og boligformål

Særlige bemstemmelser
Der tillades boliger og serviceerhverv i sammenhæng med detailhandel og i det omfang det er foreneligt med hovedanvendelsen. Nord for Mølmarksvej er det kun tilladt at opføre bebyggelse i 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50.

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
3000

Butik max dagligvarer
1000

Butik max udvalgsvarer
1000

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00